Hot News :

สภาพทั่วไป

      ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอดอนมดแดง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอดอนมดแดง ห่างจากอำเภอดอนมดแดง ประมาณ 100 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 32 กิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ พื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ พื้นที่รับตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ พื้นที่ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ พื้นที่ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี และตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 หมู่บ้าน (เต็มทั้งหมู่บ้าน) ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านกลาง (นายประสาร เดชะคำภู เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 2 บ้านแดง (นายอุทิศ เกตุสิทธิ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านกระบูน (นายปรีชา บุญชิต เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านท่าศิลา (นายสัมพันธ์ เกษแก้ว เป็น กำนัน)
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม (นายบุญเก่ง ทองวันดี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านท่าลาด (นายบุญจันทร์ บิลทะศรี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 7 บ้านยางนกหอ (นางเพ็ญ พึ่งกุล เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าแดง (นายประไพ นันตะกูล เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 9 บ้านค้อ (นายพรมมี วงษ์โท เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 10 บ้านวาปี (นายสุรพล แก่นแก้ว เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านท่าลาดเหนือ (นายสิมมา คำหนัน เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แสนสุข (นายสุวรรณ์ ทุมมา เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 13 บ้านศรีดอนมดแดง (นายทองดี จันทร์ภิรักษ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง มีพื้นที่โดยประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่ หรือร้อยละ 22.06 ของพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลักษณะภูมิเทศ

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินสันดิน ริมน้ำพื้นที่ค่อนข้างราบความลาดชัน 1-2 % และที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลส่วนพื้นที่อื่นๆ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาดชันเล็กน้อย ถึง ลูกคลื่นลอนลาดชันมาก มีความลาดชันตั้งแต่ 2-8% สลับกับพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 % เป็นหย่อมๆ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีลำห้วย เช่น ลำห้วยเทย ลำห้วยวังโฮ ฯลฯ และมีลำเซบกไหล่ผ่านบริเวณแนวริมเขตด้านตะวันออกของตำบล สภาพพื้นดินเป็นดินปนทรายปฏิกิริยาทั้งดินบนและดินล่าง อยู่ในช่วงเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง การระบายน้ำดีปานกลาง มีประมาณแร่ธาตุอาหารพืชต่ำ ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำและถูกกัดกร่อนได้ง่าย ในดินชั้นล่างมีปฏิกิริยาเป็นด่าง ตั้งแต่ชั้นความลึก 50 ซม. มักพบศิลาแลงปนอยู่ด้วย พื้นที่ใช้ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง ให้ผลผลิตข้าวประมาณ 15 – 30 ถัง/ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำด้วย

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม และมักจะปรากฏเสมอว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมแต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีและในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปีอาจเกินภาวะน้ำท่วม

      ฤดูหนาว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่นโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะหนาวจัดในช่วงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 19.4 องศาเซนเซียส

      ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มร้อนในเดือน มีนาคม ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งอาจมีฝนเริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน และพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 27.5 องศาเซนเซียส

 

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ