Print this page

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยน 4 จังหวะ 6 สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ฯ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 - 16 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.laodang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามรายละเอียด โทร. 045-308097 ในวันและเวลาราชการ