Hot News :

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี  พ.ศ. 2559  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ  ถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ