Hot News :

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง

     สถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง ตั้งอยู่ ถนนทางหลวงชนบท อบ. 6042 สาย คำไฮใหญ่-ท่าศิลา บ้านเหล่าแดง หมู่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 32 กิโลเมตร ติดต่อ สถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง โทร. 045-308022

โรงพยาบาลดอนมดแดง

     โรงพยาบาลดอนมดแดง ตั้งอยู่ ถนนสาย คำไฮใหญ่-ท่าศิลา บ้านเหล่าแดง หมู่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 32 กิโลเมตร โรงพยาบาลดอนมดแดง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ประชาชนในเขตอำเภอดอนมดแดง และอำเภอใกล้เคียง ครอบคลุมการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอนมดแดง ติดต่อ โรงพยาบาลดอนมดแดง โทร. 045-308054

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

     โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-308005 แฟกซ์. 045-308006 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2535 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามแบบสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ระยะแรกได้ขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าแดง สังกัดสำนักงานประถมศึกษา กิ่งอำเภอดอนมดแดง เพื่อเปิดทำการสอนนักเรียนชั้น ม.1 จำวน 65 คน ในขณะนั้นนายวิโรจน์ ดวงมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานสาขา

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ