Hot News :

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

     โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-308005 แฟกซ์. 045-308006 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2535 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามแบบสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ระยะแรกได้ขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าแดง สังกัดสำนักงานประถมศึกษา กิ่งอำเภอดอนมดแดง เพื่อเปิดทำการสอนนักเรียนชั้น ม.1 จำวน 65 คน ในขณะนั้นนายวิโรจน์ ดวงมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานสาขา

     ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็น "โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม" และได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกของโรงเรียนบ้านเหล่าแดง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านใหม่แสนสุข หมู่ี่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ริมถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา เปิดรับนักเรียน ม.1 ได้จำนวน 85 คน 2 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2536 ทั้งสิ้น 129 คน มีครู-อาจารย์ 8 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิโรจน์ ดวงมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิยาคม อุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม และเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ในปีการศึกษา 2545

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ