Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

     องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฎิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงทุกคน พึงยึดเป็นแนวทางปฎิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ