Hot News :

กองช่าง

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายศักดิ์ชาย แสนวงศ์

นายช่างโยธาปฏิบัติการ

- ว่าง -

นายช่างไฟฟ้า (ปก./ชง.)

นางสาวนวลฉวี โทสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายไพทูรย์ ทุมมา

ผู้ช่วยนายช่างยนต์

นายตะวัน เครือวงศ์

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายทวีศักดิ์ ขันอ่อน

ผู้ช่วยช่างประปา

นายธงชัย ไวยุกรณ์

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย คณะพันธ์

คนงานทั่วไปขับรถกระเช้าไฟฟ้า

นายโอภาส คชยาพันธ์

คนงานเครื่องสูบน้ำ

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสุนทร รัตนกุล

คนงานเครื่องสูบน้ำ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ