Hot News :

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิภาพร สายแก้ว

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

นางบรรจง บุญยิ้ม

ครู (คศ.1)

นางอำนวยพร ศรีแดง

ครู (คศ.1)

นางคำพัน นามธานี

ครู (คศ.1)

นางสุรัตน์ดา หวังสวัสดิ์

ครู (คศ.1)

นางสาวพรทิพย์ ศรีพิมพ์

ครู (ครูผู้ช่วย)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวราตรี มุดาหาร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวพิกุล ศรีระพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงมาลา ไชยอุย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางประกายแก้ว ศรีคุณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาภรณ์ เครือวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางประไพ เกษแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววราภรณ์ แก่นแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางไพวรรณ อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศรีประไพร เขียวขำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ