Hot News :

กองคลัง

นางกิติกุล แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวชุติมา สีสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสิริรัตน์ ภูทอง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ เคียงวงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศันศนีย์ เดชะคำภู

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจุไรรัตน์ หมายเกื้อ

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอรพรรณ เชื้อสอน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ