Hot News :

สำนักงานปลัด

นายเชวงศักดิ์ พุฒพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางลำเนา รัตโน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าเอกเผด็จ คะตะวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางรัตนสุดา ไวยุกรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พันจ่าอากาศตรีสันติ เพ็งแจ่ม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางดอกรัก วันทาวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง —

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

- ว่าง —

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอัครพล บุญยิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิยะดา ทองชุม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางวรรณเกิด อุดมแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศิริชัย เหล่าโก้ก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมร จันทะเสน

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางดวงจันทร์ นามวงศ์ษา

แม่บ้าน

นางสุดาพร เดชะคำภู

คนงานทั่วไป

นายขวัญชัย ไสวเวียง

พนักงานขับรถยนต์รถตู้

นายมนูญ สีสวัสดิ์

นักการภารโรง

นายเสกสรร วงศ์ขัน

คนงานทั่วไป

นายศักรันทร์ ศรีกุล

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ